Tribeless Warrior's Consultancy CARPE DIEM
Slider 4 Slider 3 Slider 2 Slider 1

D.I.S.C

D.I.S.C. Kişilik envanteri bireyin doğal ve iş yaşantısındaki davranış önceliklerini, tutumunu, kendini nasıl ifade ettiğini anlamaya yarayan, ortalama 10 dakika içinde online olarak web üzerinden yanıtlanabilen, kapsamlı bir kişilik envanteridir. DISC için tıklayınız Detaylı Bilgi