DANIŞMANLIK

YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

Şirket Analizi

İnsanlar sağlık şikayetlerini paylaşırken genellikle yaşadıkları sağlık sorunlarının semptomlarını paylaşırlar, gerçek sağlık sorunu, yaşanılan sıkıntının asıl kaynağı yapılan tektik ve analizler sonucu netleşir. Şirketlere baktığımızda da yaşayan canlı organizmalar olarak doğru teşhis edilebilen problemlerin daha hızlı ve etkin çözümlenebileceğini görmekteyiz; aynen insanlar gibi. Baraka olarak şirket analizinin danışmanlık yaklaşımındaki çok önemli adımlardan birisi olduğuna inanmaktayız.

Şirket analizi, şirket çalışanlarının paylaştığı semptomlar dinlenerek algılanan ihtiyaca göre firma genelinde yapılabileceği gibi bir bölüm veya bir kademe için de yapılabilir.

Şirket Analizi;

• Verimlilik ve sürdürülebilirlik için şirketin iyileştirme ihtiyacı duyduğu alanların tespit edilmesi ve bu alanların önceliklendirilmesi
• Objektif bir yaklaşım ile şirketin güçlü ve gelişmeye açık alanlarının görülmesi
• Yönetim Danışmanlığı projelerine başlamadan önce proje kapsamının belirlenmesi ve projelerin yapılandırılması gibi amaçlar ile yapılabilir.

Baraka Danışmanlık olarak analiz sırasında ve sonrasında, sürecinin etkinliğini sağlamayı, uygulanabilir yol haritasını belirlemeyi ve ardından çözüm uzmanlık alanımız içinde ise uygulama desteği sağlayabilmeyi hedefleriz. Uzmanlık alanımız dışında kalan çözümler için deneyimlediğimiz veya deneyimine saygı duyduğumuz çözüm ortakları öneririz ve çözüm ortağının seçimi sürecini şirket yönetimi ile beraber gerçekleştiririz.

Şirket analizlerini kendi danışmanlarımızdan oluşan bir ekip tarafından etkinliği ve sonuçları test edilmiş ölçüm araçları kullanarak yapmaktayız. Toplantılar, özgün metodolojiler, bireysel yapılandırılmış görüşmeler ve gözlemlerden elde ettiğimiz bulguları bütünsel olarak ele alır ve değerlendiririz. Bu değerlendirmelerimizi ve detaylı bulgu ve gözlemlerimizi de içeren raporlarımızı kurumun yönetimi ile paylaşırız. Bu paylaşım iyileştirme önerilerinin ortaya konmasının ilk adımını oluşturur.