DANIŞMANLIK

YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

Süreç Analizi ve Süreç İyileştirme

Süreç Analizi ve Süreç İyileştirme

İşletmelere baktığımızda bir "İşlevler Çarkı" anlayışı ile çalışmakta olduğunu görürüz. Yani biri parayı koyar, biri satın alır, biri üretir, biri pazarlar, biri satar, biri parayı tahsil eder ve bu çark sonsuz bir devinim ile çalışır. İşlevler çarkının devamlı ve sorunsuz çalışması esastır. İşletmeler değişen pazar şartları, artan rekabet, gelişen teknoloji, artan otomasyon gibi gelişim zorunluluğunun bulunduğu günümüz ortamında sürekli bir değişim ve gelişim içerisinde bulunmaya çaba harcamaktadırlar. Yeni yönetim anlayışları ile kurulan sistemler, hep daha verimli ve etkin çalışmaya yönelik çabalar olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Şirket içinde gerçekleştirilen her faaliyet bir süreci temsil eder, aynen işlevler çarkının çalışması gibi. Her bir sürecin sağlıklı çalışması ve sürekli geliştirilmesi işletmenin verimli ve sağlıklı yaşamasını sağlar. Süreç analizi de bu gelişim ve verimlilik çalışmalarının önemli bir boyutunu oluşturmaktadır.

Süreçlerin tam ve hatasız olmalarını, faydalı sonuçlar üretebilmelerini sağlamak amacıyla süreçlerin analiz edilmesi önemlidir. Elbette süreç analizi, yalnızca hataları bulmak için değil, etkisiz ve gereksiz faaliyetleri belirlemek için de kullanılır. Bir sürecin analizinin yapılması ile işletmenin çalışmasında daha verimli iş süreçleri oluşturulabilir. Süreç analizleri, şirketin başarısına doğrudan ve daha yüksek oranda etkisi olan kritik süreçleri belirleyip bunları birbirlerinden ayırmayı, gerekli olan düzeltmeleri ve yeniden tasarımı gerçekleştirmeyi içermektedir.

Baraka olarak süreç analizi çalışmasını işletmenin çalışanları ile birlikte gerçekleştirip, sonrasında bulgular ile beraber bilgi ve deneyimimize dayanan iyileştirme önerilerini de içeren bir analiz raporunu üst yönetime sunmaktayız. Süreçlerin ortaya konması ve gelişim alanlarının tespit edilmesi ile birlikte bu süreçler, süreç sahipleri ve yöneticileri için çalışılmaya hazır hale gelmektedir. Bu çalışma ile hedeflenen maliyetleri azaltmak, verimliliği arttırmak, bölümler arası koordinasyonu geliştirmek, kaynak kullanımındaki etkinliğini arttırmak ve bu iyileştirmeleri işletme açısından karlılığa dönüştürmektir.