DANIŞMANLIK

YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

Değişim Yönetimi

Kurulduğundan bu yana yaptığını aynen yaparak bugüne gelmiş işletmelerin yarına ulaşmaları mevcut iş dünyamızda çok zor hatta imkânsızdır. Değişim Yönetimi kurumların günümüzde hem çok ihtiyaç duydukları hem de korktukları önemli bir süreçtir. Kurumlar bulundukları durum itibari ile kimi zaman çok kapsamlı, kimi zaman ise daha küçük ölçekli değişimlere ihtiyaç duyarlar. Bu değişimlerin gerekli ve anlamlı olması, kurumun gerekli tüm birim ve çalışanlarını kapsaması ve kalıcı olması bütüncül bir yaklaşım gerektirir.

BARAKA olarak kurumların ihtiyaç duydukları değişimlerini gerçekleştirebilmeleri için organizasyon yapılarını güncellemelerine ve yönetmelerine destek olmaktayız. Bu destek genel anlamda hedeflenen değişimlerin tam olarak belirlenmesi ve netleştirilmesi, gerekli tüm adımların atılması, hayata geçmesi ve sahiplenilmesi süreçlerini kapsamaktadır.

Kurumların ihtiyaç duydukları değişimin kendi vizyon, misyon ve stratejilerine hizmet ediyor olmasını garanti altına almak için öncelikle bu ihtiyacı kurum yöneticiler ile derinlemesine irdelemek bizim için önemlidir. İhtiyacı tam olarak tanımlamak ve bu değişimi gerçekleştirilebilir adımlar haline getirmek değişimin belki de en önemli adımıdır.

Değişim Yönetimi sürecinde BARAKA olarak kurumun yanında değil kurum ile birlikte çalışırız. Değişim sürecinin ilk safhalarında bunun kurumda yerleşmesi için çalışmaların her safhasını kurum yöneticileri ve çalışanları ile birlikte yürütür onları değişimin farklı boyutlardaki karar vericileri ve uygulayıcıları olarak görürüz. Değişim konusundaki bilgi ve deneyimleri transfer ederek katkımızı zamanla azaltır ve çalışmaları tümüyle bizimle birlikte süreci yaşamış olan çalışanlara devrederiz. Zamanla rolümüz ihtiyaç duyulduğunda danışılan uzmanlar niteliğine bürünür. Değişim bizim değil "Kurumun Değişimi" olur.

Değişimin niteliğine, büyüklüğüne ve derinliğine bağlı olarak kurumlarda gerçekleştirilen çalışmalar farklılaşabilmektedir. Bu süreç ihtiyaç analizi, yönetici ve kritik pozisyonda çalışanların analizi, eğitim gelişim faaliyetleri, koçluk- mentorluk çalışmaları gibi adımları kapsayabilir.