DANIŞMANLIK

İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIĞI

İnsan Kaynakları Süreçlerinin Yapılandırılması

İnsan Kaynakları Süreçlerinin Yapılandırılması

Kurumların yaşamını tanımlayan İşlevler Çarkının (döngü zinciri) çalışmasını sağlayan temel iki sistemler bütününden biri olan İnsan Kaynakları Sistemleri kurumların olmazsa olmazlarından biridir. İnsan Kaynakları insana odaklanmış, çalışan ilişkilerini yönetsel bir yapı içinde ele alan ve kurum kültürüne uygun politikaları geliştiren, kurumların varlıklarını devam etmesini sağlayan kilit bir süreçtir. İşletmeler için sektöründen, amacından, kullandığı teknolojiden ve ölçeğinden bağımsız olarak insan kaynağının önemi muhakkaktır. İnsan kaynağı altyapısına gerekli önemi vermeden işletmelerin hedeflerine ulaşabilmeleri imkansızdır. Bu yönden değerlendirildiğinde bir şirketin maddi gücü, içinde bulunduğu sektör ve iş potansiyeli kadar çalışan niteliği de son derece önemlidir. Çalışanların yetkinliklerinden ve potansiyelinden faydalanarak rekabet, verimlilik, kârlılık faktörlerini güçlendirebilmek için İnsan Kaynaklarında yapılanma sürecinin önemi büyüktür.

Baraka olarak İnsan Kaynağı Yönetimine yaklaşımımız, süreçlerin bütünsel bir bakış açısı ile ele alınmasıdır. Çalışanların "neyi", "nasıl" yaptıklarını bilmeleri ve yaptıklarının "ne kadarının" doğru ve iyi olduğunu anlayabilmeleri şüphesiz iş süreçlerine katkılarını arttıracak bir unsurdur. Bu noktada İş Tanımları ile "ne"; Yetkinlik Modelleme ile "nasıl"; Performans Yönetim Sistemi ile "ne kadar" belirlenmektedir. Aynı zamanda Performans Yönetim Sistemi çıktıları ile "Ücret" ve "Kariyer Yönetimi" süreçleri oluşturulmaktadır.

İnsan Kaynakları Süreçlerinin yapılandırılması sürecinde Baraka olarak işletmenin vizyonunu, değerlerini, stratejilerini, ihtiyaçlarını, çalışan profilini bütünsel olarak ele almanın önemine inanmaktayız. Bu kapsamda İnsan Kaynakları Yapılanması içinde kurgulanmasına destek verdiğimiz süreçlerden bazıları şunlardır:

• İnsan Kaynakları Stratejilerinin Belirlenmesi
• İş Tanımlarının Hazırlanması
• İş Değerleme sisteminin ve iş gruplamalarının yapılması
• Sürdürülebilir başarıyı getiren Yetkinlik Modellemesinin kurulması
• Performans Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi
• Performans Yönetim Sisteminin çıktılarını esas alan Kariyer yönetimi ve Eğitim, Gelişim sistemlerinin kurulması
• İnsan Kaynakları stratejilerini destekleyen İşe Alım, işe ve çevreye uyum programlarının hazırlanması
• İş yerinde verimli ve huzurlu yaşamasını, çalışmasını sağlayan İnsan Kaynakları Kural ve Prosedürlerini Hazırlanması

Her şirketin İnsan Kaynakları Sistemi kendine özgüdür. Ana başlıklar genelde şirketten şirkete çok değişmese bile kurumların ihtiyacına ve ana stratejilerine göre hazırlanmalıdır.