DANIŞMANLIK

İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIĞI

İş Tanımları

İş Tanımları

İş Tanımları temelde kurumların strateji ve hedeflerine yönelik olarak çalışanların yapması gerekenleri, rol ve sorumluluklarını tanımlamak için hazırlanmaktadır. İş tanımları kurumlarda, bilinmezlik ve belirsizlikleri ortadan kaldıracak, hiç kimse tarafından sahiplenilmeyen ve yerine getirilmeyen işlerin varlığına son verecek dokümanlardır. Kapsamlı ve doğru bir iş tanımı; öncelikle işin varlık nedenini, işin gerçekleşmesi sürecinde işgörenin ana yetki ve sorumluluklarını, işin boyutlarını, pozisyonun diğer işler ile ilişkisini, iş şartlarını, işi yaparken kişinin sahip olması gereken yetkinlikleri de içerir.

Şirketler için, iş tanımları çalışanların yetki ve sorumluluklarını belirlemenin ötesinde işe alım, performans değerlendirme, eğitim- gelişim gibi pek çok İnsan Kaynakları Yönetimi uygulaması için veri oluşturan temel dokümanlardır.

İş tanımları geçmişi itibari ile statik bir doküman gibi algılanmakla beraber bugünün iş dünyasında iş tanımları dinamik olmak zorundadırlar. Çok hızlı değişim ve gelişimlerin yaşandığı günümüzde beş yıl önce yazılmış ve hiç güncellenmemiş bir iş tanımının amacına hizmet etmesi beklenilemez.

Baraka olarak yaşadığımız deneyimler sonucuna göre iş tanımlarının tüm diğer İnsan Kaynakları süreçlerinin verimini ve etkisini artıracağını gördüğümüz için büyük önem vermekteyiz. İş tanımlarının oluşturulması veya mevcut iş tanımlarının güncellenmesi çalışmalarını gerçekleştirirken kurumda mevcut tüm çalışanların bu sürece katılımını sağlamayı hedefleriz. Böylece iş tanımlarının kurumda iyi anlaşılması ve sahiplenilmesini sağlar, etkinliğini artırırız. İş tanımlama sürecini kullanılan formlar ve karşılıklı görüşmeler yolu ile pozisyon analizlerini de kapsayacak bir şekilde bütünsel bakış açısı ve sistematik bir çalışma yaparak yürütmekteyiz.