DANIŞMANLIK

İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIĞI

Yetkinlik Modelleme

Yetkinlikler; şirketlerin başarısı için çalışanların yüksek performans göstermesinde ayırt edici olan bilgi, beceri ve tutumları kapsayan gözlenebilir ve ölçülebilir davranışlar olarak tanımlanabilir. Günümüzde Yetkinlik Sistemleri; performans değerlendirme, kariyer yönetimi, seçme ve yerleştirme ve eğitim gibi hemen hemen tüm insan kaynakları fonksiyonlarında giderek daha yaygın olarak kullanım alanı bulmaktadır. Bununla beraber yetkinlik modelleri, çalışanların ihtiyaç duydukları yetenek, bilgi ve davranışları belirleyen, tanımlayan ve işletmenin stratejik hedeflerine ulaşmasına yardımcı olan araçlar olarak da kabul görmektedir. Bir şirkette tüm çalışanlar için geçerli olacak yetkinlikler yanında, pozisyonlar değiştikçe farklılaşan yetkinlikler de vardır. İşletmelerde yetkinliklerin tanımlarının doğru yapılması kadar bu tanımların çalışanlar tarafından bilinip sahiplenilmesi de çok önemlidir.

Baraka olarak kurumlar ile Yetkinlik Modelleme çalışmaları yapılırken kurumun vizyonu, stratejik hedefleri ve değerlerinden yola çıkmaktayız. Uluslararası bir metodoloji kullanarak kurumun hedeflerine ulaşmak için sahip olması gereken yetkinlikleri kurum yöneticileri ve kritik pozisyonlarından oluşan bir odak grup ile beraber çalışmaktayız. Bu çalışmamızın en önemli ürünlerinden birisi de "Kurumsal Yetkinlikler" çerçevesinde tüm çalışanlar için bir kılavuz olabilecek "Yetkinlik El Kitabı"oluşturulmasıdır. Bu kitapçıkta temel olarak;

• Yetkinlik kavramı ve kullanım alanları
• Yetkinliklerin tanımları ve geniş açıklamaları (Her yetkinlik için; yetkin olma, yetkin olmama, yetkinliğin fazla olması gibi)
• Yetkinlikler için belirlenen ve önerilen "Gelişim Alanları Yol Haritası" ile "Gelişim İçin Önerilen Yayınlar"
• Yetkinliğe ait farklı kademeler için belirlenmiş objektif ve gözlenebilir "Davranış Göstergeleri"
• Yetkinlik Bazlı Mülakat için hazırlanan örnek "Mülakat Soruları" yer alır.


Kurum yetkinliklerinin yanı sıra Pozisyon Yetkinliklerini tanımlamak da işe alım, kariyer gelişimi, eğitim ve performans geliştirme süreçlerinde kilit önem taşıyan bir süreçtir. Baraka olarak Kurumlardaki Pozisyonların Yetkinliklerini de her pozisyon için birebir görüşmeler gerçekleştirerek yapılan analiz sonucu ile tanımlamaktayız. Yetkinlik Modelleri ve bunların sisteme tam entegrasyonu ile İnsan Kaynakları süreçlerinin zenginleşmesine destek olmaktayız.