DANIŞMANLIK

İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIĞI

Performans Yönetim Sistemi

Performans Yönetim Sistemi

Performans Yönetim Sistemi bir şirketin yönetimi ve gelişimi açısından en kritik süreçlerden biridir. Ölçemediğimiz ve değerlendiremediğimiz bir işi yönetebilmemiz imkansızdır. Yönetemediğiniz bir işi geliştiremez, etkinleştiremezsiniz. Şirketlerin piyasa ölçeklerinden bağımsız olarak kendi içlerinde bir Performans Yönetim Sistemine ihtiyacı vardır. Performans Yönetimi, yalnızca performansın değerlendirilmesi değil, aynı zamanda elde edilen sonuçların, eğitim - gelişim - yedekleme - kariyer planlama - takdir ve ödül sistemleri ile entegre olarak bir bütün halinde ele alınmasıdır. Performans Yönetim Sistemleri oluşan yanlış algıların aksine bir karne sistemi değil kurumların yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya, soldan sağa, sağdan sola tüm organizasyonda ne yapılacağının doğru ve tam yapılmasını sağlayan bir iletişim sistemidir. Bu bakış açısı ile Baraka olarak şirketlerde hedef ve yetkinliklerden oluşacak şekilde Performans Yönetim Sistemi kurgulanırken;

• Şirket yapısına ve kültürüne uygun,
• Yönetime veri sağlayacak,
• İyileştirme alanlarının belirlenmesine imkan verecek,
• Çalışan gelişimini destekleyecek,
• Sonuçları ile çalışanların performanslarının artmasına ve dolayısı ile şirketlere katma değer sağlayacak,
• Dinamik ve kendi içinde de gelişen bir sistem olması yönünde çalışmalar yapılır.

Performans Yönetim Sisteminin şirket çalışanları tarafından benimsenmesi ve sahiplenilmesi için de proje adımları şirket çalışanları ile birlikte oluşturulan çalışma grupları ile yürütülür.
Performans Yönetim Sistemi kurulmasının ardından Baraka olarak uygulama, değerlendirme ve performansın gelişiminin etkin şekilde sağlanmaları aşamalarında şirketlerin yanında yer almaktayız.