DANIŞMANLIK

İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIĞI

İnsan Kaynakları İç Denetimi

İş dünyasının temel dayanaklarında yaşanan gelişmeler ve değişimler, yönetim biliminin, insan kaynağının da yönetilmesi gerçeğini yaşama geçirdi ve bu da kaçınılmaz olarak bu yönetim fonksiyonunun gelişmesi ve etkinliğinin denetlenmesini gündeme getirdi. Firmaların belirledikleri stratejileri ve süreçleri doğrultusunda, operasyonlarını destekleyecek organizasyonu oluşturması, sahip olduğu insan kaynağını etkin bir şekilde yönetmesi, elde tutması, bu insan kaynağının performansını ve verimliliğini artıracak aksiyonları planlanması konusunda Baraka olarak denetim çalışmaları yapmaktayız. Bu çalışma ile sürdürülebilir büyümenin sağlanması açısından İnsan Kaynakları bölümünün denetlenmesi ile bölümünün yapısının değerlendirilmesi, gelişim planlamasının yapılması mümkün olmaktadır.


Genelde işlevi ve etkinliği tartışılan İnsan Kaynakları organizasyonun "Audit" edilmesi, yönetime farklı bakış açıları ve gelişim imkanları da sağlamaktadır.

İnsan kaynakları departmanının performansını etkileyen denetlediğimiz faktörler;

• İnsan Kaynakları Departmanının Misyonu
• İnsan Kaynakları Departmanının Organizasyonu
• İnsan Kaynakları Çalışanları Yetkinlikleri
• Eleman Arama, Seçme ve Değerlendirme
• Eğitim, İş Eğitimi ve Gelişim Yönetimi
• Kurumda Çalışan İlişkileri
• Ücret ve Yan Menfaatler
• İnsan Kaynakları Planlaması
• Organizasyonun Gelişimi
• Güvenlik ve Çevre Yönetimi
• Dokümantasyon ve Bilgi Sistemi

Bu faktörler çerçevesinde kurumun İnsan Kaynakları yapısı incelenerek, en iyi uygulamalar ve performansı etkileyen etmenler karşılaştırıldıktan sonra değerlendirme yapılmaktadır.

Değerlendirmenin sunumunda "4-Seviyeli Olgunluk Modeli" kullanılmaktadır.

• "4-Seviyeli Olgunluk Modeli", İnsan Kaynakları Departmanının performansı alanında, 4 ayrı seviyede farklılık gösteren düzeyleri tanımlamaktadır.
• Aşağıda, her bir seviyenin genel tanımı yer almaktadır.
 

1.SEVİYE 2.SEVİYE 3.SEVİYE 4.SEVİYE
       
Firmanın belirlenen İnsan Kaynakları performans unsurunda, yeterli yetkinliğe sahip olmadığını veya zayıf olduğunu göstermektedir. Firmanın belirlenen İnsan Kaynakları performans unsurunda yetkinliklerinin oluşmaya başladığını ancak eksik yönlerinin ağır bastığını göstermektedir. Firmanın belirlenen İnsan Kaynakları performans unsurunda iyi düzeyde olduğunu ancak en iyi uygulamalar ile kıyaslandığında geliştirilmesi gereken önemli noktaların olduğunu göstermektedir. Firmanın belirlenen İnsan Kaynakları performans unsurunda yetkinliğinin oldukça iyi bir düzeyde olduğunu ve spesifik iyileştirmeler ile çok önemli rekabet avantajı elde edeceğini göstermektedir.