EĞİTİMLER VE ATÖLYE ÇALIŞMALARI

ÇALIŞMA GRUPLARI

Arama Konferansı

Arama Konferansı, 10 ila 60 kişiyi bir araya getirerek, bu kişilerin düşüncelerinden birbirine paralel ortak bir strateji haritasını çıkarmayı hedefleyen karmaşık görünümlü ama çok keyifli bir süreçtir. Önden konulmuş belirgin, varılması gereken bilinen sonuçlar olmaksızın, tüm önyargılardan uzak şekilde bir araya gelen beyinlerin tüm enerjisini ve fikirlerini toparlayarak ortak bir sinerji ile, aynı yöne bakan ortak stratejilerin geliştirilebilme atölye çalışmasına verilen isimdir. Bu çalışma oldukça odaklanma isteyen, yoğun bir çalışmadır ve katılımcı sayısına göre, bir küçük odada, büyük bir salonda veya paralel odalarda aynı anda yürütülen eş çalışmalar ile sürdürülür.

Arama konferansı, kişilerin organizasyonları için en istenecek geleceği yaratabilmelerine olanak sağlayan gelişmiş bir planlama metodudur. Konferans sonunda organizasyon için istenen geleceği sağlayacak plan yaratılmış olur. Bu planın gerçekleşmesinde kişilerin kendilerinin bizzat sorumluluk almalarına ve de planın uygulanmasında aktif olmalarına da olanak sağlayan zengin bir yöntemdir.

Arama konferansının amacı, organizasyonunuzun belirsiz geleceği ile ilişki kurmasını sağlamaktır. Süreç,

• Organizasyonun gelecekte varması istenen yerin ortaya çıkarılarak tanımlanmasını
• Bu yönde ilerlemek için stratejik planlama yapılabilmesini,
• Böylece uygulamada kişilerin daha fazla kontrol sahibi olarak herkesin aynı yönde çabalarını birleştirebilmesini sağlayacak yapıyı oluşturmak için kurgulanmıştır.

Baraka olarak Arama Konferanslarında tam katılımcı bir çalışma ortamı yaratmayı, konferansın tüm katılımcılarının katkılarının değerlendirilerek ortak bir yöne doğru sonuç alınmasını sağlayan olmayı önemsiyoruz. Baraka deneyimi ve uzmanlığı ile Konferansın yönetimi ve metodun doğru ve etkin uygulanması yoluyla organizasyonun üyeleri ortak bir yön ve strateji belirleyerek, bu stratejiyi hayata geçirecek gerçekçi planlara ulaşıyorlar.

Arama Konferansı metodu ile organizasyon üyeleri aynı yöne bakar ve kaynaklarını bu yönde ilerlemek için uğraşır hale geliyor. Bu da uygulanacak stratejilerin hayata geçmesinin ve yapılan planların başarı ile uygulanmasının sağlayıcısı oluyor.

Başarı ile uygulanmış deneyimlere dayanarak oluşturulmuş bu özel metod, organizasyonun kaynaklarının, deneyiminin ve tüm gücünün en etkin şekilde kullanılmasını sağlayacak stratejilerin belirlenmesini sağlıyor. Organizasyon çalışanları bu stratejilerin oluşmasında ve hayata geçirme planlarında birebir yer aldıkları için, planları da uygulamaya alıyorlar. Bu yöntem ile organizasyonun çalışanları karşılıklı ortak anlayışı geliştiriyor ve gönüllü olarak harekete geçmeyi tasarlıyor ve belki de aylar ya da yıllarca sürecek gerçek ortak çalışmanın temellerini atıyorlar.