EĞİTİMLER VE ATÖLYE ÇALIŞMALARI

ÇALIŞMA GRUPLARI

Misyon ve Vizyon Belirleme Atölye Çalışması

Vizyon bir kurumun tüm çalışanlarının aynı yarını hayal etmelerini, ayni amaç için bilgi ve deneyimlerini ortaya koymalarını sağlayan çok önemli bir olgudur. Misyon ise o hayale bugünden itibaren nasıl ulaşılacağını yönlendirir. Bir çok araştırmacıya göre sıraları zaman zaman farklı kullanılmakla beraber akademik araştırmalar Vizyon’un önce tanımlanması gerektiğini, daha sonra bu Vizyona ulaşabilmek için kurumun Misyonu’nu ve bu Misyonu gerçekleştirecek stratejileri belirlemenin doğru yaklaşım olduğunu tanımlar.

Bir kurum çalışanlarının tümünün sahip oldukları potansiyeli sonuna kadar kullanarak emek vermesini istiyorsa aynı hayale inanmasını sağlamalıdır. Çalıştıkları kurumun yarınına inanan insanlar içşel motivasyona sahip olarak, başarırlar. Sahiplenilmiş bir vizyon ve misyon tüm çalışanların aynı hayal için uğraş vermesi için çok önemlidir.  Birçok kurumda yapılan gözlemler, kurumların yazılı Vizyona’a ve Misyon’a sahip olduğunu ama çalışanları tarafından içselleştirilmediğini göstermiştir.


Baraka Danışmanlık olarak kurumların Vizyon ve Misyonlarını belirlemeleri ve sahiplenmeleri sürecine özel teknikler kullanarak destek olmaktayız. Bu teknikler kurumun karar vericilerinin tümünün yarınlar ile ilgili hayallerini damıtarak bir vizyon cümlesi haline gelmesini ve misyonlarını netleştirmesini sağlamaktadır.


Bir kurumun vizyon ve misyonunu belirlemesi ve bunların gerçekten sahiplenilmesi büyük önem taşır. Bunu sağlamak için Vizyon ve Misyon atölye çalışmasının kurumun büyüklüğüne bağlı olarak bir veya iki gün gerçekten yoğunlaşarak gerçekleştirmekte ve katılımcıların bu sürece katkılarını ve sahiplenmelerini sağlamaktayız.


Bu atölye çalışmasının sonunda kurum çalışanları kendilerinin oluşturduğu, yürekten sahip çıktıkları bir vizyon ve misyona sahip olmaktadırlar. Baraka olarak bu ana temel taşın oluşmasını sağladıktan sonra hayata geçirilmesi ve yaşatılması konusunda kurumlara farklı projeler ile yardımcı olmaktayız.