ÜRÜNLERİMİZ

DISC

D.I.S.C. KİŞİLİK ENVANTERİ

D.I.S.C. Kişilik envanteri bireyin doğal ve iş yaşantısındaki davranış önceliklerini, tutumunu, kendini nasıl ifade ettiğini anlamaya yarayan, ortalama 10 dakika içinde online olarak web üzerinden yanıtlanabilen, kapsamlı bir kişilik envanteridir.

• D.I.S.C. Kişilik Envanteri sayesinde kişiler, doğru pozisyonlandırılır, doğru yönlendirilir ve motive edilir ve kişilerin doğru kariyer planlaması yapılır.
• D.I.S.C. Kişilik Envanteri sayesinde kurumlar, doğru kişiye ulaşır, iş ve çalışan için en iyi eşleşmeyi yapar, uygun olmayan kişileri en başında eleyebilir.

D.I.S.C. Kişilik Envanteri, kişinin kendi yaşamında ve iş yaşamında sergilediği "davranış kalıbını", "tarzını" ve "özelliğini" tanımlar. Bunu, dört ana faktörün bir kişide ne ölçüde bulunduklarını ve bunların birbiri ile ilişkisinin yansıttıklarını değerlendirerek yapar. Bu faktörler:

• Dominant (Dominance)
• İz Bırakan (Influence)
• Sadık (Steadiness)
• Ciddi (Compliance, Cautiousness, Calculative)


Olarak isimlendirilmiştir. Bu dört faktör, her insanda bulunur. D.I.S.C. Kişilik Envanteri ile bireyin hangi faktörleri baskın olarak kullanma eğiliminde olduğu tespit edilerek buna göre davranış profili ve tutumlarının ne olacağı raporlanır.

Kişinin genel davranış biçimi, nelerden motive olduğu, nasıl bir iletişim tarzı sergileyeceği ve ne tür işlerde başarılı olabileceği ile ilgili bilgiler raporda yer alır. Bunlara ek olarak, raporda, kişinin türlü özelliklerde değerlendirme grafikleri de görülebilir (Paylaşımcılık, girişkenlik, bağımsızlık, verim odaklılık, ısrarcılık, sebat v.b. ana özelliklerin yanısıra, iş ortamında, iletişim kurarken, yönetirken, karar alırken ve motive edilirken belirleyici olan toplam 52 özellik için).

Özellikle raporlarında kullanılan dil ile tüm yönetim kademelerince kolayca anlaşılabilecek olması İnsan Kaynakları bölümlerinin bilgi gücünü paylaşma kolaylığı sağlamaktadır. Böylece yöneticiler adayları ile görüşürken nelere dikkat etmesi gerektiği, hangi karakter özelliğinin hangi sorumluk alanlarında etkin olduğu konusunda hazırlıklı olmaları sağlanabilmektedir.

D.I.S.C Kişilik Envanterinin öne çıkan özellikleri:
• Online uygulanması (Türkçe ve İngilizce) (İstendiğinde kağıt kalem ile de uygulanabilir)
• Soruların net ve anlaşılır olması
• Rapora online anında ulaşılması (Türkçe ve İngilizce)
• Türkiye normlarına uygun güvenirlilik ve geçerliliğinin tamamlanması
• Kuruma özel, istenen her pozisyon için İdeal D.I.S.C. profilinin oluşturulabilmesi
• Adayların işe uygunluğunun bu ideal profil(ler) ile karşılaştırarak hemen değerlendirilebilmesi
• Ekip oluşturmada kullanılması
• Kariyer planlamasında uygulanması
• Kişilerin nasıl bir yönetimle ve ne şekilde motive edilerek daha etkin çalışabileceğini göstermesi

D.I.S.C. KİŞİLİK ENVANTERİ İLE İLGİLİ SORULAR VE YANITLARI

D.I.S.C. Kişilik Envanteri nerelerde kullanılır?
İşe alım sırasında adaylara, uygulanabilir.
Mevcut personele şirket içi pozisyon değişikliklerinde, eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesinde, personele ait kariyer planlamasında, personelin motivasyon ihtiyaçlarının belirlenmesinde, kurum içi iletişimin güçlendirilmesi ve doğru takımların oluşturulmasında kullanılabilir.

D.I.S.C. Kişilik Envanteri hangi dillerde uygulanabilir?
Tüm sistem ve raporlar Türkçe ve İngilizce olarak mevcuttur. İhtiyaç duyulan anda dil tercihi değiştirilerek İngilizce veya Türkçe sorulara ve raporlara anında ulaşılabilir.

D.I.S.C. Kişilik Envanteri nasıl uygulanmaktadır?
D.I.S.C. 10 dakika gibi kısa bir süre içinde farklı alternatiflerle uygulanabilir.

ONLINE YÖNTEM: Firma yetkilisi PowerHRM sistemine giriş yaptıktan sonra kendi lokasyonunda adayına veya personeline envanteri aldırtabilir.
ONLINE ŞİFREYLE GİRİŞ: Firma yetkilisi PowerHRM sisteminden bir giriş kodu ve şifre yaratarak bu bilgileri envanteri doldurması istenen kişilerle paylaşır. (e-mail, telefon mesajı, posta gibi araçlarla) Envanteri dolduracak kişi kendi için uygun olan yer ve zamanda sisteme bu giriş kodu ve şifre ile girerek envanterini doldurur. Bir giriş kodu ve şifre birden fazla kişi için de kullanılabilir.
FORM DOLDURARAK: Internet ve bilgisayar erişimi olmayan kişilere, envanter soruları kağıda basılı halde dağıtılır ve doldurmaları istenir. Firma yetkilisi tarafından, doldurulmuş olan envanter formlar sisteme girerek sonuçlar yine online olarak alınabilir.
Envanterin sonucunda raporlar eşzamanlı olarak Internet üzerinde görülebilir ve çıktısı alınabilir. Firma yetkilisi dışında bir kişinin müdahalesine ve yorumlamasına gerek yoktur.

Envanteri dolduran kişileri, İdeal İş/Görev Tanımları ile eşleştirmek mümkün müdür?
Sistemde 70 adet İdeal İş/Görev Tanımı mevcut olup, kişiler envanter sonuçlarına göre bu tanımlarla veya kurumun kendi belirleyeceği İdeal İş/Görev Tanımları ile karşılaştırılabilir. Bu karşılaştırma sonucunda sistem % cinsinden bir uyum katsayısı verir ve kişinin grafikleri ile iş tanımı grafiklerini yan yana göstererek eksik ve uygun yönlerin karşılaştırılmasına olanak tanır. Kurumun kendi belirleyeceği İdeal İş/Görev Tanımları için sistemde özel bir modül bulunmakta ve 'Başarılı Çalışanların Ortalaması' ve 'İdeal İş/Görev Tanımı Envanteri' yöntemleri ile en ideal iş tanımlarının yapılmasına da olanak tanımaktadır.

D.I.S.C. Kişilik Envanteri ücretlendirmesi nasıl yapılmaktadır?
Ücretlendirme kredi sistemine dayanır. Kullanıcı firmalar ihtiyaç duyduğu adette krediyi satın alır ve arzu edilen süre boyunca kullanabilir. Her bir kredi, firmanın görüntülediği bir D.I.S.C. Kişilik Envanteri sonucuna eşittir. Firma, kişilere uygulattığı ancak görüntülemediği raporlar için ücret ödemez.

D.I.S.C. eğitimi nasıl verilmektedir?
D.I.S.C. Kişilik Envanteri Eğitimi PowerHRM ve Yetkili Çözüm Ortağı olan Baraka Danışmanlık tarafından verilmekte olup ilk satın alınan kredinin tutarına bağlı ücretsiz eğitim fırsatları da sunulmaktadır.

İş ilanlarına başvuran adaylara D.I.S.C. Kişilik Envanteri kolay bir şekilde uygulana bilinir mi? Firmalar, kişilere yaptırdığı ancak görüntülemediği raporlar için ücret ödemediğinden iş ilanlarına başvuran tüm adaylardan D.I.S.C. Kişilik Envanteri'ni yanıtlamalarını isteyebilirler.

Bunun için yapılması gereken sadece kişilere, envanteri yanıtlayacakları web adresinin bildirilmesidir. Bu bildirim e-posta, tel veya diğer kanallar ile yapılacağı gibi kurum web sitesine bir link verilmesi yoluyla da sağlanabilir.

D.I.S.C. Kişilik Envanteri'ni yanıltmak mümkün mü?
D.I.S.C.'e özel soru stili, çapraz kontroller ve istatistiki normlardan yola çıkılarak hesaplanan tutarlılık katsayıları ile D.I.S.C. Kişilik Envanteri'ni yanıltmak oldukça düşük bir olasılıktır.

Tarihçe:

Eski Yunan kültüründe Platon'un tanımı ile başlayan insanın dört temel karakter özelliği, tarihsel gelişimi içinde Jung ve en son olarak da A.B.D'de William Moulton Marston ile karşımıza çıkmaktadır. D.I.S.C.'in teorisi 1928 yılında Dr. William Moulton Marston'ın çalışmalarına dayanır. (W.M.Marston, 1928, Emotions of Normal People "Normal İnsanların Duyguları") Marston'un temel felsefesi üzerine 1972'de Minnesota Üniversitesi'nde John G. Geier çabaları ile D.I.S.C. Kişilik Envanteri tamamlanmış ve kullanıma açılmıştır. Ortaya ilk çıktığı ülkede askeriyeden, sivil toplum kuruluşlarına kadar pek çok kurum tarafından kullanılmış ve dünya devi kurumlarda seçme ve değerlendirme sürecinde ve kişilerin kariyer gelişimlerinde önemli bir araç olmuştur. Bugün dünya üzerinde çeşitli dillerde başarı ile kullanılmaktadır.

Türkiye'de çeşitli versiyonları farklı isimlerle daha önce kullanılmakla beraber, D.I.S.C. Kişilik Envanteri'nin Türkçe ve Türkiye normlarına göre hazırlanarak, güvenilirlik ve geçerlilik çalışmaları iki yıla yayılan titiz bir uygulama ile tamamlanmış ve kullanıcısı ile resmi olarak ilk kez 2006 yılında buluşmuştur.

DISC için tıklayınız.