Tribeless Warrior’s Consultancy


Tribeless Warrior’s Consultancy

Kurumları oluşturan İnsan, Süreçler ve Yapı üçgeninde hizmet verir.

• Değişim Yönetimi Projeleri
• İnsan Kaynakları Projeleri
• Arama Konferansları
• Yönetim Değerlendirme
• Strateji Geliştirme Projeleri
• Süreç Gelişim Projeleri
• Aile yönetiminde Kurumsal Yönetime geçiş projeleri
• Performans Yönetim Araçları ve uygulama projeleri
• İş Tanımı ve İş Profili Araçları ve uygulama projeleri
• Yetkinlik Modelleri, Yetkinlik Değerlendirme Araçları ve uygulama projeleri
• Kurumsal İklim proje uygulamaları
• İnsan Kaynakları İç Denetim (HR Audit) projeleri
• İş Değerlendirme araçları ve uygulama projeleri
• Ödül ve Ücret Yönetimi sistemleri uygulama projeleri
• İşe Alma sistemleri kurulması projeleri
• Kariyer Yönetimi sistemi kurulması projeleri
• Anahtar teslimi İnsan Kaynakları Bölümü kurulması
• "Hipo" (high potential) programları kurulması projeleri

TWC, müşterilerine stratejik ve operasyonel seviyede iş çözümleri sunmakta ve işbirliği yaptığı kurumlar ile çözüm ortağı felsefesi ile çalışmaktadır. Hizmet verdiğimiz sektörler arasında devlet, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından farklı büyüklüklerde birçok firma bulunmaktadır.