KURUMSAL

Reha Abi ve Baraka Ekibi

Bilge Topaç

Bilge Topaç

Bilge Topaç, Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünde okudu, Yüksek Lisansını da aynı Üniversite ve bölümde tamamladı. Öğrencilik yıllarında akademik araştırmalara destek vererek başladığı ölçme ve değerlendirme, araştırma merakı kariyer hayatını da şekillendirdi. Anne Çocuk Eğitim Vakfı’nda (AÇEV) uygulanan programların etkinliğinin ölçüldüğü araştırmalara destek verdi ve yürüttü. Daha sonra sivil toplum kuruluşundan ayrılıp, kar amaçlı işyerlerine geçiş yaparak Eğitim ve İnsan Kaynakları departmanlarında eğitim ihtiyacı saptanması, eğitimlerin etkinliğinin ölçülmesi, iş ailelerine göre yetkinliklerin belirlenmesi, yetkinlik envanteri geliştirilmesi, 360 derece şirket değerleri değerlendirmesi, 360 derece yönetici yetkinlikleri değerlendirmesi, yönetici yetkinlikleri değerlendirme merkezi uygulamaları, işe alımda değerlendirme merkezi uygulamaları, performans değerlendirme sistemi kurulması v.b. konularında çalışarak araştırma, ölçme değerlendirme alanındaki çalışmalarını sürdürdü. Kariyer yaşamı boyunca kişisel gelişim konularında eğitimler hazırladı ve sundu. 2005 yılında Baraka Consulting Group bünyesine katıldı. 2008 yılından bu yana Baraka’nın ortağı ve kıdemli danışmanı olarak çalışmaktadır. Bu süreç içinde, farklı sektör ve firmalarda Organizasyonel Değişim Projelerinin tasarlanması ve uygulanması, İnsan Kaynakları projeleri geliştirilmesi, kişisel gelişimi sağlayan eğitim programları tasarlanması projelerinde aktif görev almaktadır. Bilge Topaç Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim merkezinde de kişisel gelişim eğitimleri vermektedir.