DANIŞMANLIK

YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

Kurumsallaşma ve Sürdürülebilirlik

Kurumsallaşma ve Sürdürülebilirlik

Kurumsallaşma kelimesi birçok şirket sahibi veya yöneticileri için maalesef kötü işleyen “bürokrasi ve hiyerarşi” gibi algılanmaktadır. Kurumsallaşma kavramı ise aslında temel olarak, işletmelerde kişisel yöntemler yerine kurumun belirleyeceği sistem ve süreçlerin işlemesi ve daima kendini güncelleyen yapının oluşturulmasıdır.

Kurumsallaşma; şirketlerin verimliliğini, karlılığını ve piyasa değerini arttıran, kaliteli işgücü için tercih edilen işletmeler olmasını sağlayan, pazar paylarının artarak büyümesine katkı sağlayan önemli bir süreçtir. Kurumsallaşmada en önemli nokta oluşturulan, hayata geçirilen ve işletmelere değer katan sistemlerin yine işletmeler açısından sürdürülebilir başarıya, verimlilik ve karlılığa hizmet etmesidir. Günümüzde sürdürülebilir olmayan gelişmelerin işletmeler için ekonomik değere dönüşmesi mümkün değildir.

Baraka olarak Kurumsallaşmayı kapsamlı bir süreç olarak değerlendirmekteyiz. Bu süreçte;

• İşletmelerde öncelikle yapının doğru analiz edilmesi,
• Faaliyetlerini kişilerin varlığına bağımlı olmadan sürdürebilmesini ve geliştirebilmesini sağlayan bir yapı oluşturması ve
• İşletmenin kendine özgü davranış biçimlerini, iş yapma usul ve yönetimlerini belirleyen yönetim anlayışının kural ve standartlar ile geliştirilmesi temel adımlarına uygun hareket etmekteyiz.

Özetle Kurumsallaşma çalışmaları sürecinde; vizyona yön veren stratejik kararlar sayesinde sürdürülebilir başarıyı hedeflemekte, bunun için işletmenin vizyonunu destekleyecek ve değerlerini yansıtacak sistemlerin, yol ve yöntemlerin belirlenmesi gerekliliğine inanmaktayız.

Kurumsallaşma ve sürdürülebilirlik çalışmaları kurumun kurucuları, yöneticileri ve çalışanları ile beraber gerçekleştirilecek bir süreçtir. Tek başına hiçbir danışmanın ve danışmanlık kuruluşunun yapacağı/gerçekleştireceği bir süreç değildir. Kuruma rağmen değil, kurumla birlikte gerçekleştirilir.