DANIŞMANLIK

YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

Aile Şirketleri Yönetimi

Kurumların yaşam çizgisinin insan ömründen uzun olduğunun belirlenmesinden bu yana onu kuran insan veya ailelerin bunu nasıl sağlayacağı yönetim biliminin önemli bir çalışma alanını oluşturmuştur.

Diğer önemli bir gerçek ise iş hayatında yer alan firmaların çok önemli bir bölümünün ailelerin kurduğu ve yaşatmaya çalıştığı işletmeler olmasıdır. Genellikle tek kişi veya bir ortak ile birlikte başlayan, daha sonra gelişen şartlar ve iş hacminin büyümesi ile aile üyelerinin de katıldığı hatta katılması istenilen büyüyen yapılardır. Ancak çoğu zaman bu büyümenin sağlıklı öngörülememesi veya plansız olması büyüme ile beraber yönetimsel sorunları da getirmeye başlar. Hatta bir süre sonra şirket kurucuları, ortakları veya çocukları bu sorunlar nedeni ile strateji geliştirme ve iş büyütme gibi konulara odaklanmak yerine aile içi ilişkileri ve günlük operasyonel sorunların çözümüne ciddi zaman harcamak zorunda kalırlar.

Bu noktada Aile İşletmeleri için temel ihtiyaç; profesyonel, tarafsız ve bütüncül bir yaklaşım ile iş süreçlerinin ve aile ilişkilerinin ele alınmasıdır.

Aile işletmeleri, genellikle işletmelerini bugünkü seviyesine getiren mevcut alışkanlıkları terk etmekte zorlanan, değişim isteyen ama direnç gösteren ancak gerçekten yeniden yapılanmaya ve kurumsallaşmaya ihtiyaç duyan yapılardır.

Yapılan araştırmalar aile işletmelerinin 1/3 den fazlasının 2.kuşağa devredilebildiğini ancak 2. Kuşağa devredilen bu işletmelerin ½ den azının 3. Kuşağa aktarılabildiğini göstermektedir. Aile işletmelerinin uzun ömürlü olmamasının en önemli nedeni sürdürülebilirliği sağlayacak stratejik bir plan yapılarak büyüme politikasının izlenmemesi ve zamanında kurumsallaşma çalışmalarının başlatılmamasıdır.

Baraka Danışmanlık olarak güçlü alanlarımızdan birisi Aile Şirketleri Yönetiminde ve Kurumsallaşma sürecinde işletmelere önemli katkı sağlayabilecek gerçek yaşanmış deneyime, altyapıya, yaptığımız çalışmaların kazandırdığı uzmanlığa ve ileriyi gören bakış açısına sahip olmamızdır.

Aile Şirketleri için öncelikle aile dinamiklerini anlamanın önemli olduğundan yola çıkarak tanıma, anlama çalışmalarına önem vermekteyiz. Bu tanıma, anlama çalışmaları, işletme kurucuları ile beraber anlamlı yol haritası belirleyerek öneriler geliştirmemizi sağlar. Baraka Danışmanlık olarak Aile Şirketleri ile yaptığımız çalışmalardan bazıları şunlardır:

 • Aile Anayasasının hazırlanması: Aile Anayasası mevcut aile bireylerini ve gelecekte dahil olacak ve/veya ayrılacak aile bireylerini kapsayan çok detaylı bir çalışmadır. Bu çalışmanın kapsamı içinde yer alacak konulardan bazıları şunlardır:
  • º Aile vizyonunun ve değerlerinin yazılı hale getirilmesi ve işe aktarılması konusunda stratejik planlama yapılması
  • º Hissedar olma, hissedarlıktan ayrılma kriterlerinin belirlenmesi
  • º Aile üyelerinin hak, rol ve sorumluluklarının netleştirilmesi
  • º İcra içinde olmayı tercih eden aile üyelerinin performans kriterlerinin belirlenmesi
  • º Gelecek nesiller için gelişim planlarının hazırlanması
 • Yönetim organlarının rol ve görevlerinin belirlenmesi: Aile İşletmelerinde gerekli yapının kurulması ve uygulamada sağlıklı bir biçimde hayata geçirilmesi için öncelikle yönetimin ve yönetim organlarının yapılanması çok önemlidir. Bu bakış açısı ile işletmenin yönetim organları belirlenir ve işletme ihtiyacına ve yapısına uygun olarak bu organların rol ve sorumlulukları tespit edilir. Önerilen organizasyonun kurucu aile ve hissedarlar ile olan ilişkileri tanımlanır.